BLIK

TERUG

Woensdag 15 April

Overlijden Bèr Essers

Het was een dreun toen we donderdagochtend 16 april hoorden van het plotselinge overlijden aan corona, van ons seniorlid Bèr Essers. Het is zo snel gegaan dat het bijna niet te bevatten is. Bèr was 38 jaar lid van ons koor en altijd aanwezig, totdat zijn gehoor achteruit ging en hij seniorlid werd. En vaak kon hij ons gezelschap dan niet missen en was hij er toch. Hij was aanwezig met zijn sonore basstem, maar ook met zijn speciale humor en kwinkslagen. Wat hebben we samen mooie momenten beleefd voor en na de repetities, bij concerten en uitstapjes. Iets om nooit te vergeten.

We zullen hem gaan missen als een fijne kameraad en echte Geulklanker.

Rust zacht Bèr.

20

20

Vrijdag 10 April

Overlijden Jeu Lemmens

Op vrijdag 10 april j.l. overleed onze zangersvriend Jeu Lemmens in het verzorgingstehuis in Voerendaal. Jeu werd 87 jaar oud en was 47 jaar lid van ons koor. Al die tijd zong hij zijn partij mee bij de 2e tenoren. Heel wat jaren achter elkaar was hij een van de weinigen die een 100 % score behaalde op de presentielijst. Heel jammer vond hij het dat hij een aantal jaren geleden evenwichtsproblemen kreeg en niet meer zo goed hoorde. Het deed hem uiteindelijk besluiten de repetities niet meer te bezoeken en seniorlid te worden. Wel bleef hij ons volgen als echte Geulklanker en bezocht de jaarvieringen en uitvoeringen,

totdat ook dat niet meer kon.

Opeens was hij zo’n half jaar geleden verdwenen uit Valkenburg en bleek hij te zijn verhuisd naar Voerendaal, waar hij vandaan kwam, want....... er was niets “Sjunder wie Kunder” en als je over voetbal begon, dan had hij het steevast over zijn belangrijke rol bij voetbalclub Voerendaal als voorstopper.

Jeu was een goed en rustig mens en een fijne kameraad in ons koor. We zullen hem missen als Geulklanker, maar ook als de “jong va Kunder.”

Zondag 8 Maart

3x Bedankt

Het 3x bedankt concert op zondag 8 maart is een groot succes geworden. De zaal in de Polfermolen was volledig bezet en de toehoorders kregen een gevarieerd en muzikaal hoogstaand concert te horen. En dat lieten ze na ieder nummer duidelijk merken. Spreker Bob Heugen kweet zich uitstekend van zijn taak en kondigde de nummers luid en duidelijk aan, met hier en daar een muzikale anekdote.

 

Wij zongen na de pauze onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en aan de piano Nick Goudkuil 5 nummers en wel “Hie sjeit veur uch de Geulklank”met een tekst van Jacques Drissen en Jules Cordeweners en met een knipoog naar ons zeventigjarig bestaan.

 

Daarna volgden nog de evergreen “Tom Dooley”, “Mien leeflek Valkeberg”van Pierre Visschers en een tekst van Jacques Drissen, het opzwepende Oost-Europese “Kolo” en we sloten af met het bekende lied van Boudewijn de Groot en Lennart Nijgh ‘Het land van Maas en Waal”. Een gul applaus viel ons daarna ten deel, waardoor we terug kunnen zien op een succesvol optreden.

Donderdag 26 December

Opluisteren H.Mis

We sloten het verenigingsjaar af met de uitvoering van de H. Mis op Tweede kerstdag. Het is een prachtige viering geworden, waarin we ons op een uitstekende manier hebben laten horen. Te beginnen met de openingsliederen “Christ was born”, “Go tell it on the mountain” en “Joy to the world”. En ook deze keer maakte de kerstwens uitgesproken door Jules Meurders met op de achtergrond onze zang van “Stille Nacht, Heilige Nacht” veel indruk. Volgden o.a. nog “Es wird schon gleich dunkel” met de solisten Wiel v.d. Heijden, Hub Hodiamont en Wiel Straaten, “Winter Wonderland”, “Mile Cherubini in coro” en er werd afgesloten met de kerstwens “We wish you a merry Christmas.” Volgde een langdurig applaus, met daarna de complimenten van heel veel kerkgangers.

 

20

19

Zaterdag 21 December

Kerstconcert Polfermolen

Op zaterdag 21 december j.l. hielden we in de Polfermolen weer ons jaarlijkse kerstconcert. De zaal was weer sfeervol ingericht. Naast wijzelf trad ook het popkoor Ambissjes uit Nuth, Kurkapel Falcobergia en de balletschool Chantalle Meewis over het voetlicht. Heel wat kerstliederen kwamen voorbij, zowel als muziek en als zang. De dansen van de diverse leeftijdsgroepen spraken de toeschouwers erg aan. Zowel van de grote meiden als van de kleine ballerina’s, die zwaaiend naar hun ouders, de show stalen. Wat zeker ook het geval was bij soliste Frédérique Meewis.

Zelf zongen we onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en met aan de piano Bart Rademakers, twee blokjes van ieder vijf liederen, met als primeurs “Maria durch ein Dornwald ging” en een nieuwe versie van “Feliz Navidad”. Veel indruk maakte ook het gevoelige Poolse lied “Lulajze Jezunium” en het “Marialied.”

Een gul applaus was aan het eind een fraaie beloning voor alle deelnemers, zodat we weer terug kunnen zien op een geslaagd kerstconcert.

Zaterdag 7 December

Concert Kloosterkerk

Het concert op 7 december op uitnodiging van de KCR in de kloosterkerk is een groot succes geworden. Er hadden nog wat meer luisteraars bij gekund, want de afwezigen hebben wat gemist. We hebben een prachtige uitvoering gegeven, met voor de pauze een typisch Geulklank-repertoire met veel variatie in dialect-, Oost-Europese- en Engelse liederen. Ook in het tweede gedeelte  met het kerstrepertoire was die variatie duidelijk aanwezig. Het enthousiaste publiek vroeg zelfs om een toegift en die kregen ze met het gevoelige Poolse kerstlied “Lulajze Jezunium.”

Zondag 17 November

“Jaarviering”

Op zondag 17 november hielden we weer ons jaarlijks verenigingsfeest. Dat begon met een H. Mis in de Oude kerk om 11.00 uur, die we zelf opluisterden. Daarna trokken we in processie naar Hotel Voncken. In het middelpunt stond seniorlid Paul van Megen, vijftig jaar lid van ons koor. Onder de hemel, gedragen door vier assistenten liep hij als pastoor in zijn eigen tempo door de Grote Straat naar het hotel/restaurant. Daar aangekomen genoten we eerst van een smakelijke lunch, waarna onze voorzitter Paul de eretekens van de bond uitreikte en echtgenote Els in de bloemetjes zette. Het was het begin van een oergezellige middag met onze eigen zang, een preek van Paul aan de “beminde gelovigen”en een optreden van Felix met zijn sprekende pop “Wielke”. Ook Piet, Bèr en Wiel M. deden nog een beduidende humoristische duit in het zakje. Tegen zes uur naderde het eind van een gedenkwaardige jaarviering, waarna enkele “aanhouwersj” het nog een uurtje volhielden.

 

Zondag 29 September

Concert in Nuth

Op zondag 29 september waren we te gast bij gemengd koor “Orpheus” in Nuth, vanwege hun najaarsconcert. De begeleiding was deze keer in de deskundige handen van Annemie Sluijsmans-Meens. We hebben ons daar op een uitstekende manier laten horen met een tiental nummers, waaronder “Ich bin blie dat iech Limburger bin”, “The drunken sailor”, “Wied es de wind” en natuurlijk “Geul ich wil diech huère”, waarmee  we lieten horen waar we vandaag komen. Ook het Oost-Europese nummer “Kalinka” kwam er een geweldig goed uit en maakte indruk op het publiek. Het gevolg was een enthousiast applaus aan het einde van ons optreden en diverse complimenten achteraf.

Zondag 1 September

“Gezellig Knoetsfeest”

Op 1 september was het weer zover. Eerste zondag van de maand september en dus tijd voor ons jaarlijkse Knoetsfeest. Het weer was ons gunstig gezind. Niet meer zo heet als de dagen ervoor en het bleef droog. Heel wat bezoekers wisten het Knoetsterrein te vinden en in de loop van de middag werd het steeds gezelliger. Vooral ook door de feestelijke muziek van de Weissheimerkapel uit Wittem onder leiding van Paul Oligsläger en van muzikant en entertainer Rinus Hermsen.

 

Heel wat kinderen maakten gebruik van de spelletjes en het springkussen was erg populair. Ondertussen ontstonden aan de verschillende buffetten drukke gesprekken, werden oude herinneringen opgehaald en soms werd er meegezongen en gedanst. Tegen half tien liep het feest af en kunnen we weer tevreden terugzien op een geslaagd evenement.

Iets om alvast te noteren: de datum van het Knoetsfeest volgende jaar is zondag 6 september.

Zondag 30 Juni

Klank en Zank in het Vallekebergse land

Het was heet zondagmiddag 30 juni in het Openluchttheater. Tropisch heet., maar toch hadden ruim 300 toeschouwers het aangedurfd om ons concert, samen met de Kurkapel Falcobergia , te komen beluisteren. En ze hebben waar voor hun doorzettingsvermogen gekregen. Het werd een lang programma, waarin beide verenigingen afzonderlijk, maar ook gezamenlijk optraden. Er waren blokjes Duitse, Limburgse, Nederlandse en internationale muziek en daar tussendoor trad entertainer Jack Vinders op met zijn sketches en enkele liedjes. Vooral zijn vertolking van Klara oogstte veel succes. Wij zongen onder andere””Het kleine café aan de haven”, “Einen Jäger wollte jagen”, “Mien Limburgs land”, “”Take me home”, “You raise me up”, en “Guantanamera”.

En natuurlijk werd er afgesloten met de “Ode aan Valkeberg”, vertolkt door ons koor, de harmonie en het grote koor op de tribune. Het slot van een zeer geslaagde, maar warme muzikale zondagmiddag.

Zaterdag 25 Mei

Familiedaag

En eindelijk was het zover; velen hadden er naar uitgekeken en waren nieuwsgierig wat de organisatie van de Familiedaag Geulklank zich weer had laten invallen.

Onder een heerlijk voorjaarszon wist een groot aantal leden m.b.v. het openbaar vervoer al vroeg de feestbestemming bij de firma Jennekens te bereiken.

Bij aankomst werd eenieder getrakteerd op een lekker bakje koffie en een overheerlijk stukje echte Limburgse Vlaai.

Na de laatste inschrijvingen en het openingswoord van de voorzitter werd de aftrap gemaakt.

 

Met een rebus als  hersenskraker kregen met wat schuiven en passen de letters hun juiste plek en verscheen al snel het motto van de Familiedaag 2019 :

Neet vreigele , meh Beigele!

De nieuwe Beigelbaan kon worden onthuld; de spanning was van meet af aan van  de deelnemende koppels af te lezen, de adrenaline stroomde door het lichaam.

Het Beigele viel in de smaak; het fanatisme en de ter plekke gebrachte  humor zorgden voor een mooie bovenal sportieve strijd  en dito sfeer. Slechts een enkele  keer diende de spelleider zich te voorzien van een veiligheidsmasker om reden dat de ballen naast de beigelbaan geraakten en moest er worden ingegrepen om  een naar corruptie ogende actie te pareren en/of het verzoek om de VAR in te schakelen te respecteren.

Na de voorrondes  werden de afgeschreven wedstrijdballen vervangen door kokosnoten , waarmee  in de finalepartijen de moeilijkheidsgraad en hilariteit werden  verhoogd.

Wiel v/d Heijden met de zeer sterk spelende Goos Dung wisten uiteindelijk met de eer te strijken en zij werden gehuldigd  als  het eerste  "Vallekebergs Beigelpaar ". De gouden Kokostrofee en daarbij behorende versierselen werd hen door de organisatie overhandigd.

De zilveren Kokostrofee  ging naar  Mimmy Essers en Piet Smits ; de eervolle poedelprijs was er voor Math Meijers en Jose Essers .

Met een spontane receptie werd het sportieve gedeelte van deze middag afgesloten.

Tijdens  een goed verzorgde BBQ  werd er nog enkele uurtjes  nagepraat, gelachen en  genoten van een heuse Amsterdamse  declamatie  en samenzang.

Zondag 26 Mei

Zes wekendienst Ria Philippens-Thijssen

Zondag 26 mei

Op zondag 26 mei was het zes weken geleden dat Ria Philippens-Thijssen, levensgezellin van onze eerste tenor Willem Tillie overleed. Op verzoek van Wim luisterden we deze dienst op in de Martinuskerk in Oud-Geulle. We zongen er de vaste gezangen uit de H. Mis van Jos.

Gruber en daarnaast een aantal toepasselijke dialectliederen. Dat waren “Aovend” van Pierre Visschers, “ ’t Veldboekèt” van Hannalore Winter, “Wied es de wind” van Piet Geuskens, “ ’t Benkske” van A. Reumer in een bewerking van oud-dirigent Wiel Odekerken, “Geul iech wil diech huère” van Guus Smeets en het gevoelige “Maria hör mein Singen” met de solisten Wiel v.d. Heijden en Hub Hodiamont. Een waarderend applaus van de kerkgangers besloot deze intieme dienst.

Zaterdag 11 Mei

Moederdag concert

Op zaterdag 11 mei hielden we, voor het eerst na vele jaren, weer een moederdagconcert. Nu in een van de zalen van het “Oude Postkantoor”, die we sfeervol hadden ingericht. Het zaaltje was volledig bezet en ook hier genoot het publiek van onze zang. Vooral de Limburgse liedjes deden het goed. Het publiek was enthousiast en liet dat duidelijk merken ook. Ook in het café was het daarna nog lang gezellig. Zeker een concert dat het waard is, om er wellicht weer een traditie van te maken.

 

 

 

Vrijdag 3 Mei

Concert bij “ Zij-Actief” in Gulpen

Vrijdag 3 mei trokken we naar Gulpen voor een concert op uitnodiging van het vrouwenvereniging “Zij-Aktief” die haar tachtigjarig bestaan vierde. Daar wilden zij ons graag bij betrekken. In twee gedeeltes zongen we twintig nummers variërend van liederen in het Engels, Oost-Europees en dialect. Vooral die laatste werden volop meegezongen, zodat er een gezellige sfeer ontstond. De dames waren dan ook zeer tevreden, dat bleek wel uit hun applaus en uit het dankwoord met complimenten, van de voorzitster van de jubilerende vereniging.

Zaterdag 23 Maart

3x Bedankt

Het 3x bedankt concert in de Polfermolen is een groots festijn geworden. Er werd door de zes deelnemende verenigingen zang en muziek van een hoog niveau ten gehore gebracht en dat voor een geheel gevulde zaal met een enthousiast publiek. Geulklank trad als laatste op, onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en met begeleiding van pianist Nick Goudkuil. We brachten vijf nummers, waarvan er twee premières waren. Dat waren “Take me home, country roads” van John Denver en “Hallelujah”, van Leonard Cohen. Deze uitvoeringen konden op een gul applaus rekenen, net als de overige liederen “Ich bin blie dat ich Limburger bèn”, van Jef Diederen, “Aux Champs Elysées”, bekend van Joe Dassin en vooral ook het onstuimige Russische lied “Kalinka” aan het eind.

Woensdag 26 December

Opluisteren H.Mis

2e Kerstdag

Traditioneel luisterden we op Tweede Kerstdag weer de H. Mis op in de Oude kerk. Op het programma stond een groot deel van de liederen van het kerstconcert, met daar aan toegevoegd “Es wird schon gleich dunkel”, met als solisten Hub Hodiamont, Wiel Straaten en Wiel v.d. Heijden en het lied “Dormi Fili”, gezongen door Hub Hodiamont en Bert Lemmens. Op zijn eigen gevoelige manier sprak Jules Meurders weer de kerstwens uit tijdens onze zang van “Stille Nacht, heilige Nacht.” We sloten af met het bekende lied “Happy Christmas”van John Lennon en Yoko Ono. Een zeer waarderend applaus viel ons aan het eind ten deel, waarna nog een gezellig samenzijn volgde in café “Leeuw aan de Brug” als afsluiting van het jaar 2018.

20

18

Zaterdag 22 December

Kerstconcert

Het kerstconcert in de Polfermolen is een groot succes geworden. De fraai versierde theaterzaal was volledig gevuld en we kregen heel wat fraais te zien en te horen. Innemend waren de optredens van de danseressen van de balletschool Chantalle Meewis uit Houthem. Het was een prachtig gezicht om die allerkleinsten over het podium te zien dartelen. In muzikaal opzicht zorgde de Brassband St. Gerlach voor sfeervolle klanken die indruk maakten op de aanwezigen.

Voor de liederen zorgden wij zelf en het gastkoor De Zank uit Beegden, met als soliste de sopraan Margriet Laumen- Schlössels.

Ons repertoire bestond uit internationale kerstliederen die we zongen in twee gedeeltes. Een greep daaruit: “Joy to the world”, “Christ was born”, “O, Tannenbaum”, “Go tell it on the mountain” , “Mile cherubini in coro”, “Il est né le divin enfant”, en “Listen to the angels.” We sloten af met een kerstwens voor iedereen “We wish you a merry Christmas”. Dit alles onder leiding van onze dirigent Nic Hermans, met aan de piano Bart Rademakers.

Aan het slot viel alle deelnemers een stevig applaus ten deel van het enthousiaste publiek.

Klik hier voor meer foto's

Zondag 16 December Mis in Genhout

H.Mis in Genhout

Op die dag trokken we in alle vroegte naar de St. Hubertuskerk in Genhout om daar de H. Mis op te luisteren. Er lag de eerste sneeuw van deze winter en in de kerk was het koud. Als intredelied zongen we “Lord have mercy” en daarna de vaste gezangen uit de mis van Jos Gruber afgewisseld met “Veni Jesu”, “Jesus je voudrais”, “Otjse nasj”, “Dobryj wetsjir”en “Geul ich wil diech huère”. Aan het eind van de mis presenteerden we de kerkgangers nog een drietal kerstliederen als toegift, met als laatste “We wish you a merry Christmas.”

Een waarderend applaus viel ons daarna ten deel.

Zaterdag 8 December

Seniorendag Valkenburg

Zaterdag 8 december trokken we naar het Casino bovenaan de Cauberg. Niet om te gokken, maar om er een concertje te geven voor de Seniorenraad. De zaal was volledig gevuld met een aandachtig publiek, dus een plezier om daar te zingen.

Ons optreden bestond uit twee gedeeltes en met Annemie Sluijsmans aan de piano voerden we voor de pauze onder andere “Ich bin blie dat ich Limburger bin”, “Guantanamera”, “Limburg allein” en “Kolo” uit.

Na de pauze brachten we onder andere “Geul ich wil diech huère”, “Aux Champs Elysée”, “ ’t Veldboekèt”, ”Wied es de wind” en “Mien Limburgs Land”.

Uit het stevige applaus van de aanwezigen bleek hoe zeer ons concert bij hen in de smaak was gevallen.

Zondag 18  November

Jaarviering

Op zondag 18 november hielden we onze jaarlijkse feestdag. Die begon met een H. Mis in de Oude Kerk. Daar zongen we de vaste gezangen uit de H. Mis van Jos Gruber. En daarnaast “Lord have mercy”, “Veni Jesu”, Idsje Cheroewimy”, “Mien Limburgs Land “ en het nieuwe lied “Jesus je voudrais.” We hebben ons daar op een prima manier laten horen.

Daarna werden onze drie jubilarissen Leo Sangen en Harry Essers (25 jaar lid) en Wim Tillie (50 jaar lid) in optocht en in een versierde wagen naar hotel Voncken vervoerd, nadat Harry vanwege zijn hobby eerst tot wijnkoningin was gepromoveerd.

Tijdens het uitstekend verzorgde diner in hotel Voncken werden de drie jubilarissen door voorzitter Felix Jennekens in het zonnetje gezet en geprezen om hun verdiensten voor ons koor. Daarna ontvingen ze het KNZV-diploma en het daarbij behorende speldje.

Volgde nog een gezellige middag die deze jaarviering weer tot een zeer geslaagde bijeenkomst maakte.

Zaterdag 10 oktober

Concert Beegden

Zaterdag 10 november trokken we met de bus naar Beegden. Daar vierde het mannenkoor De Zank haar twintigjarig bestaan met een feestelijke, muzikale avond. Aan hun verzoek om deelname hebben we graag voldaan. We zongen een twaalftal gevarieerde liederen waaronder de dialectliederen “Wied es de wind” en “Ich bin blie dat ich Limburger bin” van Jef Diederen, het Oost-Europese “Kolo” en “Mi lost Mira”, en de Engelstalige traditionals “The Mermaid”en “The Drunken Sailor.” “Kalinka” was voor ons een première en dat kwam er op een geweldige manier uit. Aan het eind zongen we “ ’t Benkske” samen met de Zank en dat betekende dat er toen bijna zeventig zangers op het podium stonden. Het publiek had veel waardering voor ons optreden en liet dat duidelijk merken, met een stevig applaus.

Zondag 28 Oktober

Concertje in Geulle

Zondagmiddag 28 oktober brachten we een bezoek aan het verzorgingstehuis AVE MARIA in Geulle, om er een concertje te verzorgen voor de bewoners. De ontvangst was uiterst vriendelijk en de aanwezigen vormden een dankbaar publiek. Voor de pauze brachten we “’t Benkske”, “Kolo”, “Wied es de wind”, “Goodnight ladies” en “Kalinka”. En na de pauze en een verfrissing onder andere “ ’t Veldboekèt”, “Limburg allein”, en “Wie sjoan oos Limburg is”. Vooral die dialectliederen deden het goed bij de toehoorders, die we met ons concertje een aangename en muzikale middag hebben bezorgd.

Vrijdag 21 September

Onthulling Vredesmonument

Vrijdag 21 september namen we deel aan de plechtigheden rondom de

onthulling van het Vredesmonument op het plantsoen bij de Oude Kerk. Die begon

met een oecumenische dienst in de kerk, waarbij we twee passende liederen

zongen, en wel “Song of Peace” en “Mergroate”.

Na de dienst vond buiten de onthulling van het monument plaats en daarbij

zongen we “We shall overcome” en als première “Give peace a chance”.

Daarna was er nog een gezellige bijeenkomst in café “Leeuw aan de Brug”,

waar we nog eens danig van ons lieten horen.

Foto's gemaakt door fotograaf Jo van Aken

Zondag 02 September

Knoetsse

Het weer was ons dit jaar uitermate goed gezind. Een zonnetje en een aangename temperatuur van rond de 24 graden. Het feestterrein liep vanaf 13.00 uur langzaam vol onder de muzikale klanken van Rinus Hermsen en de Sappige Boys. Daardoor werd het steeds drukker aan de diverse buffetten. Van de oude spelletjes werd behoorlijk gebruik gemaakt en het springkussen was erg populair bij de jeugd. Rond 18.00 uur trad Rinus voor de tweede keer op en dat verhoogde de sfeer nog meer en de voetjes gingen zelfs van de vloer. Heel wat oude contacten werden weer aangehaald en veel  herinneringen kwamen weer boven. De temperatuur bleef aangenaam, zodat het feest nog vrij lang doorging.

Tegen 22.00 uur werd uiteindelijk afgesloten en zo kunnen  we terugzien op weer een geslaagd Knoetsfeest.

Noteer de datum zondag 1 september 2019 maar alvast in de kalender van volgend jaar.

Vrijdag 6 Juli

Plein Concert

Theodoor Dorrenplein

 

Het weer was ons op 6 juli uitermate gunstig gezind. Bij een aangename temperatuur was het plein volledig gevuld en er hing meteen al een gezellige sfeer. Zelfs alle door ons bijgeplaatste banken waren bezet.

Onder leiding van dirigent Nic Hermans en met begeleiding van pianist Leon Dijkstra voerden we voor de pauze een tiental nummers uit. Daarin zat een grote variëteit zoals het Engelse “Drunken sailor”en “The mermaid”, het Oost-Europese “Isla Marina” en “Kalinka” en de gebruikelijke dialectliederen zoals “Ich bin blie dat iech Limburger bin”, “’t Veldboekèt” en het gevoelige “Dien moodertaal”, gedeclameerd door Jules Meurders. Na een korte pauze volgde weer een tiental liederen en ook deze waren van internationale afkomst zoals “Guanta namera”, “ ‘t Wolgalied”, “Au champs Elysee”, “Wied es de wind”, “ ’t greun van ‘t graas”, “d’n Ingel” en het indrukwekkende “Mien Limburgs Land”. En natuurlijk eindigden we met  de “Ode aan Vallekeberg”, die volop door het enthousiaste publiek werd meegezongen. Daarna viel ons een gul applaus ten deel, zodat we weer kunnen terugzien op een uitstekend geslaagd buitenlucht concert.

 

 

Zaterdag 23 Juni

Familiedag

Het weer was ons op zaterdag 23 juni gunstig gezind. Het werd langzaamaan wat warmer en het bleef droog, daar op dat grasveld bij firma Jennekens in Maastricht.

Het organisatiecomité heeft zich weer van haar sterkste kant laten zien. Het door hun bedachte spel “Eerappelsjete” kan zo naar de Olympische Spelen. Ongekend spannend en vol hilariteit. De bedoeling was om met een soort van katapult een vat te raken of eventueel zelfs een bel. Dat leverde dan een behoorlijk aantal punten op als je raak schoot. Het spel werd gespeeld met gemengde tweetallen en soms sprongen de aardappelsplinters in het rond. Na heel wat missers en een aantal verrassende treffers kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus, Harry en en Miem Essers bij de groep “Eigenheimers”. Dat was geen verrassing, want ze hadden de dikste aardappelen. Bij de groep “de Bintjes” was de zege voor Joyce Kusters en Wiel Meurders. Heel knap voor zo’n jong lid, dat pas komt kijken.

Het buffet met worstjes, sticks en biefstukjes met daarbij diverse groenten en brood, smaakten daarna uitstekend. En natuurlijk kon tussendoor iedereen zijn drankje halen, waar hij ook maar zin in had. Fijn dat Jo Meurders en Marij er waren en tussendoor werd er even gezongen. Rond half zeven liep het zeer geslaagde feest naar zijn einde. Mannen en vrouwen van het comité, hartelijk dank voor deze fijne middag.

Zaterdag 26-05-2018

Zonnebloem concert Maastricht

Het concert vond plaats op zaterdag 26 mei in de Stadsbibliotheek van Maastricht, gelegen aan de Avenue Ceramique. Naast de balie was een ruimte ingericht voor het concert. Om kwart voor één vond de soundcheck plaats onder leiding van Hennie Ramaekers, die ons ook zou begeleiden tijdens de uitvoering. Hennie wist, als docent van een recentelijke cursus aan ons koor, dat we een goede klank hebben in ons koor en daarom waren we snel klaar met de soundcheck.

Nadat wij klaar waren was de beurt aan het Reuvers mannenkoor. Hennie Ramaekers is hun dirigent en dat heeft ook mede geleid tot dit korenconcert. Hennie had als “ambassadeur” van de Zonnebloemstichting mede ervoor gezorgd dat beide koren optraden.

Na de pauze was het onze beurt om het podium te betreden. Onze liederen vielen enorm in de smaak bij de leden van de Zonnebloem, omdat er gekozen was voor bekende liederen als  “the Drunken Sailor”, “Veldboeket” en “Good night Ladies.”

 

 

De Maastrichtenaren hadden geen moeite met “Geul ich wil diech huère”. Gezamenlijk sloten we af met “Wie sjoan oos Limburg is”en “Loewende Klokke”. Als uitsmijter was er het Maastrichtse volkslied dat “laank” werd gezongen.

Tijdens de pauze was er wel een grote teleurstelling. Er was geen vlaai, zoals door de voorzitter aangezegd. Dat werd wel weer gecompenseerd na afloop. Voor de uitgedeelde munten kregen we een Gulpener Neubourgpils of een goed glas wijn aangereikt. De stemming zat er meteen goed in en er werd nog volop nagezongen.

Al met al een leuk concert met een gezellige afloop.

Zondag 6 Mei

Concert in Oosterbeemd

 

Op 6 mei, op een zonovergoten zondagmiddag, kwam Geulklank bijeen in Oosterbeemd om er een concertje te geven bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de ouderensoos. Na het welkomstwoord nam organisator Walter Duijzings de microfoon over en adviseerde het publiek vooral goed naar de teksten te luisteren. Hij zou geen titels van de te zingen nummers opnoemen, omdat hij ervan overtuigd was dat de aanwezigen de liedjes beslist zouden herkennen. Als je even niet op je muziekblad keek en niet naar de dirigent, zag je inderdaad dat menigeen meezong met liedjes als “Limburg allein”, “My Bonnie is over the ocean”, “ ’t Benkske” en “Good night ladies”.

In de pauze werden wij en het publiek getrakteerd op koffie en vlaai en Walter zag er persoonlijk op toe dat iedereen zijn stukje kreeg.

Het tweede gedeelte werd afgesloten met het lied “Mien Limburgs land”. Al tijdens de voorbereiding op vrijdagavond gaf Leon Dijkstra, die dit liedje van de Schintaler gearrangeerd heeft, ons een goed “cijfer” en ook nu weer kregen we zijn complimenten.

Walter sloot af en gaf aan dirigent Nic en begeleider Leon de tip mee, om bij de aangeboden fles wijn een stevige biefstuk te eten.

Vrijdag 23-03-2018

Avondwake Jan Rohs

Ruim een week na het overlijden van Jo Loozen, kwam tijdens het 3x bedankt concert op 17 maart het bericht door dat onze bariton Jan Rohs die ochtend was overleden. Jan was lid van ons koor sinds december 1974 en dus iets meer dan 43 jaar. Hij was een sonore bariton die regelmatig schitterde als solist. Helaas kon hij al heel wat jaren onze repetities niet meer bezoeken vanwege lichamelijke klachten, maar hij bleef ons wel en wee altijd intensief op afstand volgen.

Op vrijdag 23 maart hebben we tijdens een intieme avondwake met onze zang afscheid genomen van Jan. We wensen Jeanne en de verdere familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Zaterdag 17 maart

3x Bedankt Concert

 

Het jaarlijkse 3x bedankt concert is weer een groot succes geworden.

De Polfermolen was volledig gevuld en er werd weer een muzikaal

hoogwaardig programma gepresenteerd aan de Valkenburgse bevolking.

Wij brachten als eerste nummer het spetterende Zigeunerkoor uit de opera “Il Trovatore” van Giuseppe Verdi, gevolgd door onze eerste uitvoering

van het gevoelige lied “’t Greun van ‘t Graas” van Henk Hover.

Daarna volgde het vlotte Engelse zeemanslied “The Mermaid” en

we sloten af met eveneens een première en wel de uitvoering

van “Mien Limburgs Land” van de Schintaler, in een bewerking van Leon Dijkstra.

Na de pauze sloten we aan bij gemengd koor Chorale om samen met hen

het lied “Im Prater blühen wieder de Bäume” ten gehore te brengen.

Al met al dus weer een zeer geslaagde muzikale avond voor onze eigen bevolking,

met een gezellige afronding tot in de kleine uurtjes.

Woensdag 14-03-2018

Uitvaart Jo Loozen

Ook het Valkenburgse dialect stond hoog in zijn vaandel. Vandaar zijn langjarige werkzaamheden voor ‘t Gezetsje en zijn medewerking vanaf het eerste uur aan de “Vallekebergse dieksjonair”. Dat bleek ook weer tijdens de uitvaartdienst die wij opluisterden op woensdag 14 maart in de oude kerk. Heel wat dialectliedjes passeerden de revue. We sloten af met een indrukwekkend gezongen “D’n Ingel” en daarna begeleidden we hem naar zijn laatste rustplaats aan de Cauberg. Rust zacht Jo.

Vrijdag  9 maart bereikte ons het droevige bericht dat onze tenor Jo Loozen die ochtend was overleden. Jo werd 87 jaar oud en werd lid van ons koor vlak na de oprichting in 1950. Dat betekent dat hij meer dan 67 jaar lid was van Geulklank. Ruim twee jaar geleden huldigden we hem nog in Valkenheim vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap. En daar heeft hij van genoten en zong zelfs af en toe mee. Jo was een trouw lid, dat nooit ontbrak bij repetities en uitvoeringen. Zijn taalgevoel en humor waren kenmerkend voor hem. Hij maakte graag grapjes, speelde dan met taal en liet zijn spontane lach klinken.

De laatste jaren liet zijn gezondheid na. Hij kon de repetities niet meer bezoeken en kwam uiteindelijk in Valkenheim terecht. Toch probeerde hij alles wat om hem heen gebeurde te volgen en vooral het wel en wee van Geulklank had zijn grote belangstelling.

Vrijdag 23-02-2018

Huldiging Jo Meurders – 50 jaar lid

 

Vrijdag 23 februari j.l. was een heuglijke dag . Jo Meurders, meer dan anderhalf jaar afwezig vanwege een zware ziekte, voelde zich in staat om samen met Marij onze repetitieavond te bezoeken. We maakten er een halve repetitie van om daarna volop aandacht te kunnen schenken aan de huldiging van Jo, vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap. Voorzitter Felix Jennekens hield een toespraak, waarin hij het toegewijde lidmaatschap van Jo prees, die vrijwel nooit afwezig was en zijn partij altijd met veel gedrevenheid heeft meegezongen, en dat meestal uit het hoofd. En ook zijn andere verdiensten voor ons koor waren hem nooit te veel.

Vervolgens kreeg Jo het KNZV-insigne opgespeld en reikte de voorzitter de oorkonde uit. Echtgenote Marij werd in de bloemetjes gezet en vervolgens klonk er een stevig “Lang zal hij leven”. De voorzitter sprak de hoop uit dat de verbetering in het ziektebeeld van Jo zich mag voortzetten en dat we hem binnenkort misschien wel weer op de repetitie mogen begroeten.

Volgde nog een uurtje met een gezellig samenzijn.

Dinsdag  26-12-2017

Opluisteren mis 2e Kerstdag

Traditioneel luisterden we op Tweede Kerstdag weer de H. Mis van half 12 op in de Oude Kerk. We startten de viering met een drietal nummers vooraf, en wel: “Christ was born”, “Leise rieselt der Schnee” en “Go tell it on the mountain”. Bij de intrede zongen we op een indrukwekkende manier “Stille Nacht” met onze kerstwens uitgesproken door Jules Meurders. Gedurende de hele viering kwamen liederen langs als “Cantique de Noel” met als solist Wiel v.d. Heijden, “Kriestu Tvojemu”, “Mille Cherubini in coro”, “Winter Wonderland”, het gevoelige “Lulajze Jezunium”, en “Es wird schon gleich dunkel “ met als solisten Wiel Straaten, Hub Hodiamont en Wiel v.d. Heijden. Samen met de kerkgangers zongen we de liederen “Wij komen tesamen”en “Nu sijt wellecome.”                                  We sloten af met een stevige uitvoering van “Happy Christmas” een wens voor alle aanwezigen.

20

17

Zaterdag 23-12-2017

Kerstconcert Polfermolen

 

Ons kerstconcert vond dit jaar op 23 december plaats in de Polfermolen. De helemaal gevulde zaal was prachtig versierd in de kerstsfeer en dat gaf meteen al een gezellige indruk.                                    We zetten de uitvoering in met een gezamenlijk nummer “Dobryj Wetsjir” met het mandoline-ensemble The Strings uit Stein. Daarna traden The Strings onder leiding van Annemie Hermans alleen op met prachtige mandoline-klanken. Als soliste met zang en klarinet oogstte Leoniek Hermans veel succes.

Gastgezelschap was ook de harmonie St. Rosa uit Sibbe onder leiding van Hub van Wissen. Ze speelden vrolijke, vlotte maar ook sfeervolle kerstmuziek van Amerikaanse en Engelse componisten en hun kerstmutsen verhoogden de sfeer nog meer. Alle drie de gezelschappen traden vervolgens nog een keer op en wij zongen onder andere “Christ was born”,  “O Tannenbaum”, “Es wird schon gleich dunkel”, “Winter Wonderland”, “Mille Cherubini”, “We wish you a merry Christmas” en als première “Happy Christmas” van John Lennon. Een stevig applaus viel de optredenden daarna ten deel en er waren achteraf nog heel wat complimenten te beluisteren zowel voor ons optreden als voor de totale organisatie. Er werd daarna nog enige tijd gezellig nagekaart bij muziek en met een drankje.

Zondag 03-12-2017

Bezoek aan Pater Reynaerts

Vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap van onze vereniging bezocht het dagelijks bestuur op zondag 3 december pater Hub Reynaerts in het klooster in Vroenhof. Voorzitter Felix Jennekens hield een korte toespraak en overhandigde de 93-jarige jubilaris vervolgens de oorkonde van het KNZV en speldde hem het daarbij behorende ereteken op.

Hij was er zichtbaar blij mee en de oorkonde kreeg naderhand een ereplekje in zijn kamer. Het werd een gezellig bezoek waarin oude herinneringen werden opgehaald. Daarbij bleek dat “Boete de Poort”, de plek van ons ontstaan, nog steeds een speciaal plaats inneemt in het hart van pater Hub.

Op 13 oktober ging de cursus “Ontdek je stem” van start met een introductiebijeenkomst door cursusleider Hennie Ramaekers. Daarna volgde er van 27 okt. t.m. 1 dec. de zesdelige cursus waaraan dertien van onze leden, waaronder twee nieuwe leden, hebben deelgenomen. Ze hebben er zeker iets van opgestoken wat ze in de praktijk kunnen gaan gebruiken.

 

Cursus "Ontdek je stem"

Zondag 12-11-2017

Jaarviering

 

Onze jaarviering begon om 11.30 u. met een H. Mis in de Oude kerk. Met onze dirigent Nic Hermans en aan de piano Bart Rademaekers zongen we onder andere “In to my heart”, “Idsje Cheroewimy”, “Mie leef Limburg”, “Santo”, “Otsje Nas”, “de Sjilderie” met als solisten Wiel v.d. Heijden, Wiel Straaten en Jan Schurgers, en “Ich bin blie dat ich Limburger bèn” van Jef Diederen. Het klonk weer als vanouds goed in deze kerk en een gul applaus viel ons achteraf dan ook ten deel.

Na de mis werd jubilaris Wiel v.d. Heijden (60 jaar lid) op een ladenkast gehesen, met daarin mappen en partituren. Dit omdat hij al decennialang ons muziekarchief beheert en partituren verzorgt. Zo werd hij door de Grotestraat gereden op weg naar hotel Voncken. Daar volgde de huldiging met een toespraak van onze voorzitter en de overhandiging van het Bondsdiploma en – speldje. En uiteraard waren er bloemen voor echtgenote Maria. Daarna volgde een vrolijke receptie en natuurlijk werd er ook nog even gezongen.

Toen was het tijd voor de versterking van de inwendige mens en die lunch werd weer uitstekend verzorgd door de koks en het personeel van hotel Voncken. Onder de muzikale klanken van Rinus Hermsen werden daarna nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht, zodat we weer terug kunnen zien op een heel geslaagde jaarviering.

 

Helaas konden de andere twee jubilarissen Pater Hub Reynaerts (65 jaar erelid) en Jo Meurders (50 jaar lid) door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar hun huldiging wordt binnenkort zeker ingehaald.

Zaterdag 28-10-2017

Vriendenavond Haselderhof

 

Het was de eerste keer dat we een vriendenavond organiseerden en dus was het even afwachten of dit aan zou slaan bij onze club van vrienden. Helaas viel de belangstelling wat tegen en wellicht was het tijdstip en het slechte weer daar debet aan. Degenen die er wel waren hebben echter een mooie avond beleefd met veel muziek.

We zongen in twee gedeeltes een tiental liederen zoals: “ ’t Veldboekèt”, “Ich bin blie dat ich Limburger bèn”, “ ‘t greun van ‘t graas”, “Wie sjoan oes Limburg is”, “Wae kint ‘t land”, “Kolo”, “the drunken sailor”,  en “Good night ladies”.

Daarna werd er nog geruime tijd nagekaart onder de muzikale klanken van Rinus Hermsen.

Over hoe we een dergelijke bijeenkomst het volgend jaar zullen invullen, daar gaan wij ons in de komende tijd nog eens goed over buigen, want dat we onze vrienden jaarlijks willen bedanken voor hun steun dat moge duidelijk zijn.

Zondag 17-09-2017

H. Mis Sjtiechting Vallekebergsen Dieksjenaer

 

Deze dag was een feestdag voor de SVD die begon met een H. Mis in de Oude kerk. Ze vierde de Theodoor Dorrendag, als herinnering aan de man die 100 jaar geleden zijn woordenlijst van het Valkenburgse dialect publiceerde. Het was de basis voor de latere Vallekebergsen Dieksjenaer die in 2012 verscheen.

We luisterden de H. Mis dan ook op met louter dialectliederen. Als intredezang was dat “d’n daag van Slivvenhièr” met een tekst van Jacques Drissen, gevolgd door “Van alle kante kome veer” met een tekst van Lou Pluijmen en muziek van onze oud-dirigent Wiel Odekerken. Na “Geul iech wil diech huère” van Guus Smeets, “ ’t Veldboekèt” en “ ‘t greun van ‘t graas” was er opnieuw een lied van onze oud-dirigent “dien moodertaal” met een tekst van Anneke Ubaghs-Cobbenhagen en weer fraai gedeclameerd door Jules Meurders. Na “wied es de wind” weer een lied van Jacques Drissen en Wiel Odekerken “leve langs de Geul” en het indrukwekkende “D’n Ingel”. We sloten af met “Mergroate” van de Schintaler en het gevoelige “Aovend” van Pierre Visschers, waarna men even een speld kon horen vallen, totdat er een klaterend applaus opklonk voor het opluisteren van deze H. Mis.

Zaterdag 09-09-2017

H. mis St. Josephkerk Broekhem

 

Eveneens op 9 september luisterden we om 17.30 uur de feestelijke H. Mis op in de St. Josephkerk in Broekhem. Tijdens die mis werd het pater Karelraam (glas in lood) ingezegend naar een ontwerp van de onlangs overleden kunstenaar Sjef Hutschemakers. We zongen de vaste gezangen uit de mis van Gruber en daarnaast liederen als “Santo”, “Veni Jesu”, “Mi lost mira”,  “Lord have mercy”, “Into my heart”, en “ ‘t greun van ‘t graas”.

Een waarderend applaus van de vele kerkgangers viel ons daarna ten deel. Een van hen maakte achteraf zelfs de opmerking: “Het leek wel alsof jullie met vijftig man waren”.

Na het opluisteren van de mis volgde nog een kort gezellig samenzijn met koffie en vlaai in het parochiezaaltje, waarmee wij een drukke en emotievolle dag afsloten.

 

 

Zaterdag 09-09-2017

Uitvaart Jac America

 

Geulklank heeft op muzikale wijze tijdens een indrukwekkende uitvaartdienst afscheid genomen van een markante persoonlijkheid, Jac America. Een man die zich op vele manieren verdienstelijk heeft gemaakt voor onze Valkenburgse gemeenschap. Zo ook binnen Mannenkoor Geulklank, waar hij in 1979 lid van werd. Al die jaren een zanger die met zijn basstem heeft bijgedragen aan de vele successen van ons koor. Zingen alleen bleek al gauw niet genoeg,  Jac was bereid om zich verdienstelijk te maken voor onze vereniging. Van de 38 jaar lidmaatschap is hij maar liefs 30 jaar bestuurslid geweest. 6 Jaar lang heeft hij op de centen gelet als penningmeester en in totaal 20 jaar de kar getrokken als voorzitter van onze vereniging.

Geulklank was zijn ziel en zaligheid en kwam, uiteraard na zijn gezin op de 2e plaats in zijn leven en daar was hem dan ook niks te veel voor. Hij heeft bergen werk verzet en altijd alles tot in de puntjes geregeld, vastgelegd en gearchiveerd in zijn administratie. De computer werd letterlijk s, morgens opgestart en als hij naar bed ging pas afgesloten. Jac was een groot Geulklanker. Niks ging aan hem voorbij, alles moest perfect geregeld zijn, aankondigingen bij uitvoeringen, de voorbereidingen van vergaderingen, het toespreken van jubilarissen, of het organiseren van evenementen en zoveel meer. Geulklank is hem dankbaar voor zijn inbreng en de wijze waarop hij de club zoals hij dat zelf noemde, al die jaren bestuurd heeft.

In het begin van 2016 heeft hij het voorzitterschap overgedragen. Zijn gezondheid en kracht lieten hem in de steek. Tijdens de jaarvergadering 2016 hebben wij hem dan ook uitvoerig bedankt en geëerd voor zijn inzet en bijdrage aan het bestaan en de historie van onze vereniging. Ondanks zijn steeds slechter wordende gezondheid probeerde hij betrokken te blijven en werd graag van alles op de hoogte gehouden van wat er zich binnen de vereniging afspeelde. Een jaarlijks hoogtepunt voor Jac was het Knoetsse, een feest dat telkens op de 1 e zondag van September wordt aangeboden aan de Valkenburgse gemeenschap. Ook hier heeft hij jarenlang bijgedragen aan de organisatie en hij genoot als het weer een geslaagd feest was waar onze leden en vele Valkenburgers zich treffen en amuseren.

Helaas heeft hij het laatste Knoetsse niet meer mogen meemaken en het droevige bericht bereikte ons dan ook op de 1e zondag van September tijdens dit Knoetsse, dat onze Jac rustig in het bijzijn van zijn geliefde gezin is ingeslapen.

Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte toe de komende tijd met dit verlies en wij als Geulklank zullen hem nooit vergeten.

Zondag 03-09-2017

Knoetsse

 

We kunnen terugzien op een geslaagd Knoetsfeest. Het weer was ons gunstig gezind, want het bleef droog hoewel het geen zonnige zomerdag was. De publieke belangstelling was tevredenstellend. Het terras zat vol en de bezoekers amuseerden zich op de klanken van de Moselsänger en de Dampfknödel.

 

Daarna en daarvoor verzorgde Rinus weer de muzikale klanken zoals we dat van hem gewend zijn; gevarieerd en vrolijk. Voor de spelletjes en de buffetten was er grote belangstelling. De sfeer was prima en werden weer heel wat oude verhalen opgehaald onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Langs deze weg wil Mannenkoor Geulklank de bezoekers danken voor hun aanwezigheid en de gezelligheid.

 

Graag tot ziens op zondag 2 september 2018.

Maandag 17-07-2017

Albert Heijn Valkenburg inzamelingsactie

 

Sinds enige tijd houdt Albert Heijn Valkenburg een inzamelingsactie van de emballagebonnen van hun klanten ten gunste van Valkenburgse verenigingen. Een uitstekend initiatief. De afgelopen vijf weken was de opbrengst bedoeld voor ons koor. Die bedroeg maar liefst ruim € 161,-. Maandag 17 juli werd het bedrag overhandigd aan onze bestuursleden Wiel en Jan (zie foto). We zijn er uiteraard erg blij mee en bedanken de Valkenburgse Albert Heijn en de klanten die hun bonnen aan ons wilden spenderen.

Vrijdag 14-07-2017

Pleinconcert

Theodoor Dorrenplein

 

Hoewel het vlak voor het concert nog geregend had en de temperatuur merkbaar gezakt, zat het Theodoor Dorrenplein om half negen bij aanvang van ons concert gezellig vol. We trokken vanuit de Geulpoort binnen in processie, met een trommelaar, een jongetje en een bruudsje met struisel en bloome. Daarna stelden we ons op op het podium en begon ons concert in twee gedeeltes. Het programma bestond uit een mix van dialectliedjes en Engelstalige liederen,

zoals “Kom mèt miech mèt nao Valkeberg” van de Schintaler, “Ich bin blie dat iech Limburger bèn” van Sjef Diederen en “Valkeberg toeristesjtad” van René Vroemen, een nostalgische terugblik op het vroegere Valkenburg met als solist Wiel v.d. Heijden. En vooral de potpourri van Valkenburgse liedjes deed het goed bij het publiek, net als het gevoelige “Wied es de wind” en de ballade “ ’t greun van ‘t graas”.

Ook de vlotte Engelstalige liedjes vielen in de smaak en hier en daar werd er zelfs meegezongen, zoals in “Good night ladies”, “Drunken sailor” en  “When I’m sixty-four”.

Tegen het einde gingen de lichten aan wat de sfeer nog verhoogde. Een dankbaar applaus viel ons, dirigent Nic Hermans en begeleider Leon Dijkstra aan het einde ten deel. Daarna was het nog lange tijd gezellig op het plein, zeker ook door een kortstondig tekezinge.

Klik voor meer foto's

Zaterdag 13-05-2017

Opluisteren uitvaartdienst dhr. Frijns

 

Op zaterdag 13 mei luisterden we in de kerk in Heugem de uitvaartdienst op van de Heer Frijns. Hij overleed op 7 mei en is 82 jaar oud geworden. Hij was zelf een fervent zanger en had een bijzondere band met ons koor. Vandaar het verzoek van de familie om zijn dienst op te luisteren. We hebben daar geweldig gezongen. Met begeleiding van pianist Bart Rademakers zongen we onder andere “Lord have mercy”, “Dobryj wetsjir”, “Veni Jesu”, “Into my heart”, “Santo” en de vaste gezangen uit de mis van Gruber. De aanwezigen waren erg onder de indruk en de familie prees en bedankte ons naderhand dan ook uitgebreid.

 

Zaterdag 6-05-2017

Muziekavond in de Polfermolen

“Zing mèt oes mèt”

 

Geweldige muziekavond.

Het was even spannend vanwege de vraag hoeveel mensen zouden ingaan op ons verzoek om mee te komen zingen op zaterdag 6 mei in de Polfermolen. Tot onze grote tevredenheid bleek de zaal volledig gevuld met belangstellenden. In een mooie entourage met versieringen, stehtische, banken en tafels met een bloemetje, werd het een geweldige muzikale avond. Wij zongen zelf bekende dialect- en Engelse liedjes, Hennie Ramaekers en tenor Ben Heijnen zorgden voor het samen zingen met adem- en zangoefeningen waaraan het publiek enthousiast meedeed en als afsluiting zette zanger Frans Croonenberg de zaal op zijn kop, waardoor hij niet aan een “Zugabe” ontkwam. Daarna zorgde Rinus Hermsen nog voor een gezellige sfeer met zijn precies passende liedjes. Het publiek heeft zich op een geweldige manier geamuseerd, gezien de vele loftuitingen achteraf. En nu maar hopen dat we er een paar nieuwe leden aan over houden. Gegadigden zijn nog steeds welkom.

Klik voor meer foto's

Het 3x bedankt concert voor de Valkenburgse bevolking vond deze keer plaats met de medewerking van Harmonie Kurkapel Falcobergia en haar drumband, Harmonie Walram’s Genootschap met haar drumband en mannenkoor, het gemengd koor Chorale, het dameskoor Belcanto-Resonance en natuurlijk wijzelf.

De Polfermolenzaal was volledig gevuld en het publiek kreeg een prima indruk van het kunnen van de Valkenburgse verenigingen. En ze mogen zich best laten horen. Dat bleek wel uit het applaus en de waarderende woorden achteraf. De voorzitter van de KCR Connie Wezeman presenteerde het programma weer op haar eigen voortreffelijke manier.

Wij zongen vier nummers, waarbij als premières het nummer “Ich bin blie dat ich Limburger bèn” van Sjef Diederen en “Kom mèt mich mèt nao Valkeberg” van de Schintaler. Verder zongen we onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en aan de piano Annemie Sluijsmans, het Oost-Europese lied “Tancuj, tancuj,” en de Zuid-Amerikaanse evergreen “Guantanamera”. Een gul applaus was onze beloning en waarderende woorden van programmaleidster Connie voor onze nieuwe outfit. Na de uitvoeringen was het aan de buffetten nog een uurtje gezellig met gesprekken van oude bekenden over en weer.

 

 

Zaterdag 18-03-2017

Concert 3x Bedankt

 

Overlijden moeder Hodiamont.

Op zaterdag 11 februari luisterden we de plechtige uitvaartdienst op van mevrouw Truus Hodiamont-van der Loo, moeder van onze 2e tenors Jeff en Hub Hodiamont. Ze overleed op dinsdag 7 februari en bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Het werd een indrukwekkende mis, met gevoelige teksten voorgelezen door familieleden. Wij van onze kant zongen de vaste gezangen uit de H. Mis van Gruber en verder “Aovend”, “Veni Jesu”, “Mi lost Mira”, “ ’t Veldboekèt”, “Mie leef Limburg”, en “Wied es de wind”. Na de mis zaten we nog even bij elkaar bij koffie en vlaai.

Zaterdag 11-02-2017

Opluisteren uitvaartdienst

Mevr. Hodiamont-van der Loo

 

Zondag 22 januari vond in hotel Voncken in Valkenburg het afscheid plaats van Piet Bours als dirigent van zangvereniging Orphée uit Houthem. Aangezien Piet bijna veertig jaar lang en tot voor kort onze vaste begeleider is geweest, nodigde Orphée ons uit deel te nemen aan dit afscheidsconcert.

Zondag 22-01 -2017

Afscheidsconcert Piet Bours

 

Er was veel muziek en er waren veel mooie woorden voor Piet en dat verdiende hij ten volle. Wij zongen drie nummers: “ ‘t Benkske”, “Kolo”, “Wied es de wind” en vervolgens twee nummers samen met Piet. Dat waren “Chor der Landleute” en “Wae aan de Geul gebore ies”. Het klonk weer vertrouwd en als vanouds. Een enthousiast applaus viel ons en Piet daarna ten deel. En ja, dat was inderdaad onze laatste uitvoering met Piet aan de piano. Een memorabel moment.

 

Maandag 26-12-2016

Opluisteren H.Mis

 

Zoals al 35 jaar lang, volgens pastoor Janssen, zongen we op de tweede Kerstdag

weer de H. Mis in de Oude Kerk.

Voor de mis voerden we al een aantal kerstliederen uit zoals: “Christ was born”, het “Krippenlied”, en “Deck the halls”.

 

De mis openden we met “Stille Nacht”, met daarin onze kerstwens gedeclameerd door Jules Meurders, wat altijd weer veel indruk maakt.

Daarna volgden “African Noel”, “Dormi Fili” met de solisten Hub Hodiamont en Bert Lemmens, het gevoelige Poolse lied “Lulajze Jezunu”, “Es wird schon gleich dunkel”, met de solisten Wiel Straaten, Wiel v.d. Heijden en Hub Hodiamont, de twee Franse liedjes “Les choeurs Angeliques” solisten Jo Drissen, Wiel v.d. Heijden en “Il est né le divin enfant”.

Tenslotte wensten we alle aanwezigen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar met het lied “We wish you a merry Christmas”.

 

Een dankbaar applaus viel ons, dirigent Nic Hermans en begeleidster Augustine Boshouwers aan het slot ten deel.

Na afloop begaven we ons naar café “de Leeuw aan de Brug” voor een gezellig samenzijn, met kerstbrood en uiteraard enkele drankjes.

 

 

20

16

Zaterdag 17-12-2016

Jaarlijks Kerstconcert

 

Zaterdag 17 december hielden we weer ons jaarlijkse grote KERSTCONCERT en opnieuw mochten we gebruik maken van de inmiddels gesloten Nieuwe Kerk aan het Walramplein. Die hadden we met fraaie versiering en verlichting in een aangename kerstsfeer gebracht.

 

Deelnemers aan ons concert waren, naast wijzelf, harmonie Amicitia uit Vilt, met als dirigent Xavier Scheepers en dameskoor Belcanto-Resonance onder leiding van Levon Leonard. Het concert werd geopend met een verrassing. We traden voor het eerst aan in onze nieuwe outfit. Donkerblauwe broek en lichtpaars hemd met pochetje waarop onze naam. Het publiek in de bijna helemaal gevulde kerk had er meteen al een applaus voor over.

 

Het concert werd daarna ingezet door de harmonie met sfeervolle muziek passend bij deze kersttijd. Ze kwamen daarna nog drie keer terug in het programma met onder andere een potpourri van kerstliederen. Belcanto-Resonance trad twee keer op in blokje van vier nummers. Ze zongen voornamelijk Engelse liederen met diverse solisten.

Ook wij traden op in twee blokjes van ieder zeven nummers, met dirigent Nic hermans en aan de piano Augustine Boshouwers. Er waren krachtige nummers bij zoals “Christ was born”, “Deck the Halls”, ”O, du Fröhliche”, Canso de Nadal”, en “Winter Wonderland”, maar ook langzamere en gevoelige liederen zoals “Dormi Fili”, het Poolse kerstlied “Lulajze Jezunu”, “Weihnachtsglocken”, “Es wird schon gleich dunkel”, en “Mile cherubini in coro”.

 

Het sluitstuk vormde het nummer “Joy to the world” uitgevoerd door alle drie de gezelschappen samen. Een dankbaar applaus viel alle deelnemers daarna ten deel, waarna onze voorzitter afsloot met een kerst- en nieuwjaarswens voor alle aanwezigen.

 

Volgde daarna nog een gezellig samenzijn in hotel Voncken met ons gezang als waardige afsluiting.

Klik voor meer foto's

Zaterdag 10-12-2016

Opluisteren H.Mis Oosterbeemd

 

De kerstvieringen zijn we vandaag begonnen met het opluisteren van de H. Mis en een klein kerstconcertje in verzorgingstehuis Oosterbeemd. Voorganger was pastoor Huids die de dienst op zijn eigen wijze leidde en steeds precies meldde wat we gingen zingen.

 

Dat waren onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en met begeleiding van Augustine Boshouwers liederen die uitstekend pasten bij het aanwezige publiek, zoals “ ’t Veldboekèt”, “Sana, Sana”, “Geul ich wil diech huère”, “Maria hör mein Singen”, met de solisten Wiel v.d. Heijden en Hub Hodiamont en “Dien Moodertaal”, zoals altijd uitstekend gedeclameerd door Jules Meurders.

 

Na de mis zongen we een achttal kerstliederen, zoals “Dormi Fili”, met de solisten Bert Lemmens en Hub Hodiamont, “Mile Cherubini in coro”,“O du Fröhliche”, “Es wird schon gleich dunkel”

met als solisten Wiel v.d. Heijden, Wiel Straaten en Hub Hodiamont, “Stille nacht”, maar ook liedjes die de aanwezigen konden meezingen zoals “Wij komen tezamen”,en “de herdertjes lagen bij nachte”.

 

Een dankbaar applaus viel ons daarna ten deel, zodat we er niet onderuit kwamen om nog een toegift te zingen en dat werd “Winter Wonderland”.

Tot slot volgde nog een kort gezellig samenzijn met koffie en een presentje van het tehuis.

Zaterdag 12-11-2016

Serenade Jo Loozen Valkenheim

 

 

Op zaterdag 12 november bezochten we onze tweede tenor Jo Loozen in de verpleegkliniek Valkenheim vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap.

Geen officieel jubileum, maar toch vonden we het nodig Jo een serenade te brengen vanwege dit heuglijke feit. Jo, inmiddels 86 jaar oud, en omringd door Ria en de kinderen was duidelijk verrast en zong zoveel mogelijk van onze Valkenburgse liedjes mee.

 

Dat waren onder de leiding van interim dirigent Wiel v.d. Heijden onder andere “Dan haet Valkeberg get van Paries”, “Mina”, “Mien leef Ingelemaedsje”, “de Sjötterie van Vallekebrg”, “ ‘t Benkske” maar ook “Wie sjoan oos Limburg is” en “het Veldboekèt”. Samen met het huiskoor Courage klonk dat sfeervol en aangenaam.

En zo voelde ook elke aanwezige dat. Voorzitter Felix Jennekens was in het archief gedoken en haalde enkele opmerkelijke anekdotes op, waarna hij Jo een fotocollage overhandigde en Ria een bos bloemen. Met een gezellige samenzang in het tweede gedeelte sloten we af, waarna we Jo en Ria feliciteerden en vervolgens nog konden genieten van een aangenaam samenzijn onder het genot van koffie en vlaai.

Zaterdag 15-10-2016

Jubileumconcert de Strings

We namen  op zaterdag 15 oktober deel aan het jubileumconcert van het mandoline-orkest en het mandoline-ensemble van The Strings in Stein.

Onze bijdrage bestond uit twee gedeeltes waarvan het eerste, voor de pauze, de drie a capella liederen “Kolo”, “Plovi” en “Wolgalied” bevatten. Dat verliep niet helemaal optimaal, ook vanwege de te grote afstand tussen koor en dirigent.

 

Na de pauze was dat euvel opgelost en voerden we samen met “The Strings” de twee liederen “Csardas” en “Platofflied” uit. En dat geheel klonk uitstekend.

Een enthousiast applaus van de geheel gevulde zaal in gemeenschapshuis “de Grous” viel ons dan ook ten deel.

Zaterdag 8-10-2016

Zangersdag Onderlinge Federatie

 

We hebben ons uitstekend laten horen op de zangersdag in de kerk in Rothem,  in de drie nummers “Guantanamera”, “Wied es de wind” en “Mergraote”.

 

Jurylid Ludo Claesen had er in zijn rapport veel waardering voor gezien zijn cijferbeoordeling voor de onderdelen koorklank, zuiverheid, voordracht, repertoirekeuze en uitstraling.

Naast twee zeventjes bestond die uit louter achten en negens. We waren er dan ook erg blij mee en kunnen terugzien op een

prima uitvoering met een korte, gezellige nazit in gemeenschapshuis “de Koel”.

Zondag 25-09-2016

Jaarviering

Onze jaarviering op zondag 25 september is weer een groot feest geworden.

Na de H. Mis in de Oude Kerk trokken we in optocht naar hotel Voncken om onze beide jubilarissen Ger Thewessen (40 jaar) en Lei Strijbosch (50 jaar) te begeleiden in hun werkzaamheden als postbodes.

Ze kregen veel belangstelling van de gasten op de terrassen en deelden hun eigen foto’s uit. Veel plezier alom dus.

 

Na een kop koffie volgde in het hotel een uitgebreide lunch in drie gangen die we ons uitstekend lieten smaken. Daarna nam onze voorzitter Felix Jennekens het woord en prees de beide jubilarissen voor hun jarenlange inzet voor ons koor als 1e tenor, als bas en als jarenlang bestuurslid.

Vervolgens bood hij hen een cadeau aan in de vorm van een fotocollage, stak hij het KNZV-speldje op hun revers en reikte het diploma uit.

En natuurlijk werden de dames in de bloemetjes gezet, waarna een korte receptie volgde onder de vrolijke muzikale klanken van Rinus Hermsen. Daarna hebben we nog enkele uurtjes heel gezellig bij elkaar gezeten, zodat we weer terug kunnen zien op een zeer geslaagde jaarviering.

Maandag 12-09-2016

Uitvaart Mart Paes

 

Maandag 12 september moesten we helaas alweer aantreden voor een uitvaartdienst.

Op woensdag 7 september overleed na een fataal fietsongeluk op 73-jarige leeftijd Mart Paes. Tot begin dit jaar was hij lid van ons koor en behoorde hij tien jaar tot de baritons.

Door zijn zwakke gezondheid moest hij al enkele jaren geleden zijn zangplezier op een laag pitje zetten. Toch bleef hij alles wat Geulklank betreft volop volgen en op het verzoek van de familie om zijn uitvaartdienst  op te luisteren hebben we dan ook meteen ja gezegd.

 

Het werd weer een indrukwekkende mis met de vaste gezangen uit de Mis van Wiel Odekerken en verder “Leve langs de Geul”, “Mie leef Limburg”, “Dien moodertaal”, “’t Veldboekèt””, “Aovend” en aan het eind natuurlijk “D’n Ingel”.

 

En zo hebben we weer een kameraad moeten laten gaan.

Zaterdag 10-09-2016

Benefietconcert Sri Lanka

Op zaterdag 10 september namen we deel aan een benefietconcert voor Sri Lanka.

Bij wijze van uitzondering in de inmiddels gesloten Nieuwe Kerk. De belangstelling liet jammer genoeg voor de organisatie wat te wensen over, maar natuurlijk zetten we toch onze beste beentje voor. Dat is heel aardig gelukt.

We zongen een achttal nummers namelijk “Mie leef Limburg”, “Wolga”, “de Geulsymphonie”, “Plovi, Plovi”, “ ‘t Veldboekèt”, “Geul ich wil diech huère”, “de trojkafahrt”en “Wied es de Wind”. Een dankbaar applaus van het publiek viel ons ten deel en een dankwoordje van de organisatie met een klein presentje.

Zondag 04-09-2016

Knoetsse

 

Ons Knoetsfeest begon dit jaar al vroeg met de ontvangst van het

mannenkoor uit Gernsdorf om 10.00 uur.

Na de kennismaking gingen ze in twee groepen op pad om Valkenburg wat beter te leren kennen. Die wandeling eindigde om half 12 noodgedwongen onder de Geulpoort omdat een heftige regen- en onweersbui losbarstte. Dat duurde met tussenpozen tot 13.00 uur, het moment waarop ons Knoetsfeest aan de burg. Henssingel begon.

En hoewel het geen stralende nazomerdag was, kunnen we toch terugzien op een sfeervol en gezellig Knoetsfeest 2016.

Het bleef daarna gelukkig droog voor de rest van de dag. Weer heel wat mensen hebben toch de weg weten te vinden naar het feestterrein en zo kwamen er ook weer ontmoetingen tussen oude bekenden tot stand. Kortom, het was er gezellig. Zeker door de muzikale klanken van Rinus, het koor uit Gernsdorf, de Weissheimer kapel en nogmaals Rinus, nu met zanger J. Geerlings.

Maandag 08-08-2016

Uitvaart Jaques Drissen

Op woensdag 3 augustus bereikte ons het ontstellende bericht dat onze bas Jacques Drissen die ochtend, op 70-jarige leeftijd, overleden was.

En hoewel hij al enige tijd ziek was, kwam het aan als een mokerslag. Met Jacques hebben we een op en top Geulklanker verloren, die zich tijdens zijn lidmaatschap van bijna 54 jaar altijd met hart en ziel voor ons koor heeft ingezet. Betrokken, creatief, soms kritisch ook, volgde hij alles wat er bij ons omging en gebeurde.

Al vanaf zijn zeventiende behoorde hij tot de bassen en groeide hij uit tot een toonaangevend deel van die groep en tot een solist van formaat. Zijn vertolking van “de 12 rovers” zullen we nooit vergeten. Daarnaast was hij in de periode tussen 1970 en 1994 bestuurslid, waarvan tussen 1978 en 1991 een gedreven voorzitter.

Moest er iets op poten gezet worden voor carnavalszittingen, optochten of jubilea, dan strooide hij met ideeën en voerde ze samen met anderen ook uit. Niets was hem te veel. Hij schreef teksten in het Vallekebergs, ontwierp decors, presenteerde programma’s en zong zijn solo’s met volle, krachtige stem.

Met Jacques verliezen we een van de drijvende krachten van ons koor en dat zullen we altijd blijven voelen.

 

Op maandag 8 augustus hebben we in de Oude Kerk op indrukwekkende manier met onze zang afscheid genomen van ons markante koorlid.

Wij wensen Phil, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies.

Zaterdag 09-07-2016

Uitvaart Hub Meurders

 

De gezondheid van onze tweede tenor Hub Meurders is in de laatste weken van juni ontstellend snel achteruit gegaan.

Op zondag 3 juli bezocht het bestuur hem nog en overhandigde hem een plaquette vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap. Dat heeft Hub zeker nog meegekregen.

 

Op dinsdagochtend 5 juli kwam het treurige bericht dat hij die nacht was overleden. Hub was een trouw lid dat in die 65 jaar vrijwel alle repetities en uitvoeringen meemaakte. De anekdotes daarover zijn talrijk, zeker over de tweedaagse uitstapjes in de loop der jaren. Denk aan Antwerpen, Burgh Haamstede, Hengelo, Luxemburg en de opnames in de KRO studio in Hilversum. Hub kon daar smakelijk en sappig over vertellen en lachte dan om het hardst zelf mee.

 

In hem hebben we een echte Geulklanker in hart en nieren verloren, met een eigen speciale manier van humor.

Hij werd 82 jaar en op zaterdag 9 juli hebben we hem uitgeleide gedaan met een prachtig en sfeervol gezongen uitvaartdienst. Dat hij een geliefd Valkenburger was blijkt wel uit de vele vrienden en kennissen die bij zijn afscheid aanwezig wilden zijn.

Daarna hebben we hem moeten laten gaan, onze kleine, grote vriend, ons Hubke.

Vrijdag 01-07-2016

Pleinconcert Theodoor Dorrenplein

Het was geen hete zomeravond zoals vorig jaar op het Theodoor Dorrenplein, maar een beetje kil en winderig. Maar toch, het bleef droog op deze eerste julidag.

De terrassen waren waren goed gevuld. De aanwezigen hebben kunnen genieten van een sfeervol concert in twee delen en dat onder leiding van onze dirigent Nic Hermans en met begeleiding van Augustine Boshouwers.

We verzorgden een afwisselend programma met internationale liederen. Voor de pauze waren dat onder andere “Boedi Imja Hospodny”, “the drunken Sailor”, “de Geul”, “Kolo”, “When I’m sixty four”, “Zoölozjiek” met solist Wiel v.d. Heijden, “der Student geht vorbei”, “Bie oes dao sjtruimp de Geul”en “Wied es de wind”, toepasselijk op deze avond.

 

Na de pauze zongen we “Seventysix trombones”, “Guantanamera” en de Valkenburgse liedjes “Mien leef ingelemaedsje”met als solist Jo Meurders, “Aovend”, “Ode aan de Geul”, “Geul ich wil diech huère”, “Dan haet Valkeberg get van Paries” met als solist Felix Jennekens en als slot “Ode aan de Geul”. Vooral die dialectliederen sloegen erg aan bij ons trouwe Valkenburgse publiek en een dankbaar applaus viel ons dan ook ten deel. Het was zoals Tinie Weijand-Schoonbrood zei: “Heerlijk om de oude revueliedjes weer eens te horen. Geweldig!”

 

Daarna was het nog enkele uurtjes erg gezellig op de terrassen, hoewel de groepjes steeds kleiner werden en men dichter naar de terrasverwarming trok.

 

 

Zondag 26-06-2016

Sjaelsbergergank

 

De laatste jaren zijn de weergoden de Sjaelsbergergank op de laatste zondag van juni gunstig gezind geweest. Dat was nu ook weer min of meer het geval.

Het was onze beurt om dit jaar de H. Mis op te luisteren. Het heeft altijd wel weer iets bijzonders om daar te mogen zingen. De gebeden zoveel mogelijk in het dialect, de schutterij, de processie vanuit Walem vooraf.

Een tocht van zo’n half uurtje met een prachtig vergezicht. En dan die vogels die onze zang begeleiden met hun getureluur en gekwetter en de stilte in de kathedraal opvullen met sfeervolle momenten.

Natuurlijk zongen we met Leon Dijkstra aan de piano alles in het dialect zoals “d’n daag van Slivvenhièr”, “Op deze zondigmörrege”, “Van alle kante kome veer” en “communieleedsje”.Verder “Wied es de wind”, wat prachtig aansloot bij de omgeving, “ ’t Veldboekèt”, “de Ode aan de Geul” en “de Geulsymphonie”.

 

Onze zang heeft het publiek zeer bevallen bleek achteraf uit de reacties. Daarna was het nog enige tijd gezellig daarboven bij de Kluis. De eerste regendruppels vielen uiteindelijk helaas toch tegen twee uur, met als gevolg dat heel wat bezoekers het feestterrein verlieten en zich huiswaarts spoedden.

Zaterdag 11-06-2016

Familiedag

We hebben dit jaar weer geboft met het weer op onze Geulklank familiedag op zaterdag 11 juni. Het was droog en de temperatuur was met zo’n twintig graden aangenaam.

Net zoals de sfeer daarboven bij de Kluis. Het organisatiecomité bestaande uit Felix, Hub, Wiel, Ingrid, Carla, Joyce en Alain heeft zich weer van haar beste kant laten zien.

Na de koffie en de vlaai gaf Harry Essers een interessante uitleg over het maken van diverse soorten wijn. En natuurlijk mocht er geproefd worden. Daarna waren we benieuwd welk spel de organisatoren nu weer uitgedacht hadden.

Er waren drie banen uitgezet en daarop stonden voorwerpen met “sjwarte tuute” er overheen. Dat bleken poorten te zijn. Het spel heette dan ook niet voor niets “Poorte”. Volgens de Dieksjonaer is dat tussen de benen door spelen. Die poorten hadden namen gekregen als “Strijböschke”, “van Megen-look”, “Muurdersjnès”, “Odekèrkepeurtsje” en “Essersgats”.

De bedoeling was met een dikke hamer een bal door de poorten te slaan. Het aantal slagen van de tweetallen was doorslaggevend. Een strenge jury hield toezicht en na heel wat rondes kwamen als winnaars uit de bus Ger Thewessen en Jan Schurgers, die een fruitmand in ontvangst mochten nemen, terwijl de Poedelpries naar Jacques Drissen en Jeff Hodiamont ging.

Zij mogen het genoegen smaken om deel te nemen aan de processie tijdens de Sjaelsbergergank en te mogen luisteren naar de zang van Geulklank.

Na de prijsuitreiking ging het buffet open en kon er gesmuld worden van saté, worstjes en koteletjes. En daar natuurlijk een drankje bij.

Rond vijf uur vielen wat druppels en dus kropen we bij elkaar in een tent en werd er gezongen. Dat zullen ze wel tot in Walem en Schin op Geul gehoord hebben. Tegen half zeven werd er opgeruimd en daarna trokken we te voet, met de fiets of met de auto langs de Sjaelsberg naar beneden.

Een fijne en gezellige dag was ten einde, met veel dank aan het organiserende zevental.

Zondag 05-06-2016

Vestingstadfeest

De medewerking aan het vestingstadfeest op 5 juni bestond voor ons uit een optreden in het Openluchttheater rond half zes.

Langzaam hadden zich donkere wolken boven het nieuwe bladerdak verzameld en juist op het moment dat we ons eerste nummer wilden inzetten, begon het te regenen.

Het publiek verliet de banken en stelde zich toen op in de overdekte grot. Wij draaiden ons om en zongen vervolgens onder leiding van Nic en met Benoît Eggen voor het eerst aan de piano, een zevental nummers, waaronder als première “Guantanamera” en “Mnoja Lita”. Het slotlied “Wie sjoan oos Limburg is” nodigde de aanwezigen weer uit tot meezingen.

Een waarderend applaus viel ons daarna ten deel. Inmiddels was het weer droog en werd het concert op de normale manier voortgezet.

Het publiek nam weer plaats op de tribune en de optredenden onder de nieuwe overkapping.

Zondag 01-05-2016

H.Mis Remigiuskerk Klimmen

In een goed gevulde kerk hebben we de Eucharistieviering van 11.00 uur op een geweldige manier opgeluisterd.

Naast de vaste gezangen uit de Mis van Jos. Gruber zongen we afwisselende stevige en gevoelige liederen zoals de “Festcantate”van Bruckner, “Veni Jesu”, het Engelse “Into my heart” en “Lord have mercy”, en de Oost-Europese liederen “Otsje Nas” en “Idzje Cheroewimy”.

 

Sluitstuk vormde het lied ”Wied es de wind”, dat sommige mensen ontroerde bleek achteraf. Het kwam in deze kerk met een fijne akoestiek op een geweldige manier over.

 

Een waarderend applaus voor ons optreden viel ons daarna ten deel. Samen met onze dirigent Nic Hermans en onze begeleider Leon Dijkstra kunnen we weer terugzien op een prima uitvoering. Na de mis werd er nog even gezellig nagepraat in de sacristie bij een kopje koffie en een stuk Limburgse vlaai.

 

Zaterdag 19-03-2016

Drie keer bedankt

Het “drie keer bedankt concert” bedoeld als dank voor de jarenlange steun van onze donateurs, supporters en liefhebbers van onze zang, kende weer een grote belangstelling.

De Polfermolen was volledig gevuld met belangstellenden voor het optreden van de vijf verenigingen.

Als eerste trad de drumband van Kurkapel Falcobergia voor het voetlicht, waarna wij bij hen aansloten met het gezamenlijke nummer “Festo com o mambo”.

Het was een experiment, maar ook weer eens iets anders en het viel bij het publiek zeker in de smaak. Wij zetten in, de drumband sloot aan en ... we eindigden precies gelijk. Daarna was het podium alleen voor ons en met begeleiding van Levon Leonard zongen we achtereenvolgens “What shall we do with a drunken sailor”, “Wied es de wind”, “Csardas” en “Wie sjoan oes Limburg is”.

Vooral het gevoelige “Wied es de wind” als het onstuimige “Csardas”, kwam er uitstekend uit, gemeten naar het applaus van het publiek en de reacties achteraf.

 

We kunnen dus weer terugzien op een geslaagd optreden, waarin we ons doel volledig waarmaakten. Het plezieren van het publiek en onze fans.

Naar boven

Website by AK Photography & Webdesign | All rights reserved

Mannenkoor Geulklank

Valkenburg aan de Geul (LB)

Tel: +31(0)43-6015927

Email: secretaris@geulklank.nl